Wymowa angielska - Zasady wymawiania w języku angielskim

Wymowa angielska - Zasady wymawiania w języku angielskim
Autor Agata Matysek
Agata Matysek21.02.2024 | 7 min.

Wymowa angielska jest kluczowa dla skutecznej komunikacji w języku angielskim. Niezależnie od poziomu znajomości gramatyki czy słownictwa, poprawna wymowa umożliwia płynne porozumienie się z rodzimymi użytkownikami. Poniższy artykuł prezentuje podstawowe zasady wymowy angielskiej: samogłoski, spółgłoski, akcent wyrazowy, intonację zdań oznajmujących oraz intonację pytań. Uwzględniono także przykłady trudnych słów i wyjaśnia się ich poprawną wymowę.

Kluczowe wnioski:
 • Wymowa samogłosek w języku angielskim często różni się od ich wymowy w języku polskim.
 • Kluczowe dla zrozumiałości jest opanowanie wymowy spółgłosek i grup spółgłoskowych.
 • Umiejętność właściwego akcentowania wyrazów i zdań jest istotna w mówieniu.
 • Poprawna intonacja zdań oznajmujących i pytań przekazuje właściwy komunikat.
 • Ćwiczenie trudnych słów pomaga zapamiętać ich prawidłową wymowę.

Samogłoski w wymowie angielskiej

W języku angielskim występuje 20 samogłosek, podczas gdy w języku polskim mamy ich tylko 6. Różnice w ich brzmieniu mogą sprawiać trudności Polakom uczącym się angielskiego.

Jedną z kluczowych różnic jest to, że samogłoski w języku angielskim wymawia się wyraźnie, bez ich osłabiania czy zanikania. Dotyczy to zwłaszcza nieakcentowanych sylab wyrazów.

Inną trudnością bywa odróżnienie podobnie brzmiących głosek jak a i e, u i oo czy dźwięczne th od bezdźwięcznego. Wymagają one uważnego słuchania i treningu.

Ćwiczenia wymowy samogłosek

Aby poprawnie wymawiać samogłoski w języku angielskim, warto wykonywać ćwiczenia ustne. Polegają one na powtarzaniu sylab, wyrazów oraz zdań zawierających dany dźwięk. Można je znaleźć w podręcznikach lub nagraniach do nauki wymowy.

Pomocne jest też słuchanie i naśladowanie native speakerów, czyli rodzimych użytkowników języka angielskiego. Dzięki temu usłyszymy jak brzmią poszczególne samogłoski w naturalnej wymowie.

Spółgłoski i grupy spółgłoskowe

Opanowanie wymowy spółgłosek i grup spółgłoskowych jest kluczowe dla zrozumiałości w języku angielskim. Błędy w ich artykulacji mogą prowadzić do nieporozumień lub całkowicie zmienić znaczenie wypowiadanych słów.

W języku angielskim istnieje kilka spółgłosek, których nie ma w polszczyźnie (np. th), a także grupy spółgłoskowe trudne do wymówienia dla Polaków. Do najtrudniejszych należą m.in.:

 • końcówka gerund: ing
 • grupa trzech spółgłosek na końcu wyrazu, np. texts
 • zbitki spółgłoskowe ze spółgłoską R, np. dream

Prawidłowa artykulacja tych dźwięków wymaga wprawy i ćwiczeń. Warto znaleźć anglojęzyczne słowa i wyrażenia je zawierające i codziennie je powtarzać.

Zasady wymowy spółgłosek

Aby poprawnie artykułować trudne spółgłoski i grupy spółgłoskowe, należy przestrzegać kilku zasad:

 • dokładne położenie języka i warg
 • właściwe napięcie mięśni
 • odpowiednia ilość powietrza
 • płynne łączenie dźwięków

Ich opanowanie może zająć sporo czasu, jednak systematyczne ćwiczenia na pewno przyniosą efekty w postaci wyraźnej, zrozumiałej wymowy.

Czytaj więcej: [generate_title] 67 - specyfikajezyka.pl

Akcent wyrazowy w języku angielskim

W przeciwieństwie do języka polskiego, w którym akcent pada zazwyczaj na przedostatnią sylabę, w języku angielskim jego rozmieszczenie jest nieregularne i różne w obrębie poszczególnych wyrazów.

Najczęściej pada on na pierwszą sylabę wyrazu jednosylabowego lub na jedną z pierwszych sylab wyrazu wielosylabowego. Niekiedy akcentuje się ostatnią sylabę, a czasem pada na sylabę środkową.

position of stress example
first syllable 'doctor
second syllable police
third syllable from the end laboratory

Nieprawidłowe akcentowanie wyrazów może prowadzić do zabawnych, a czasem kłopotliwych nieporozumień. Dlatego tak ważna jest nauka właściwego akcentowania nowo poznawanych słów i wyrażeń.

Intonacja zdań oznajmujących

Wymowa angielska - Zasady wymawiania w języku angielskim

Intonacja, czyli melodia zdania, odgrywa w języku angielskim bardzo istotną rolę. Pozwala odróżnić zdania oznajmujące od pytających oraz wyrazić emocje mówiącego.

W zdaniu oznajmującym intonacja opada - głos obniża się pod koniec zdania. Oznacza to że nie ma na końcu zwyżki, charakterystycznej dla pytania.

I've bought some milk and eggs from the grocery store.

Ten schemat intonacyjny brzmi naturalnie dla native speakerów i powinien być przyswojony przez osoby uczące się języka. Świadome stosowanie właściwych wzorów melodycznych zdań znacząco poprawia zrozumiałość i płynność mówienia po angielsku.

Ćwiczenia intonacji oznajmującej

Aby opanować prawidłową intonację zdań oznajmujących w języku angielskim, warto wykonywać następujące ćwiczenia:

 • powtarzanie po native speakerach zdań ze słuchanych nagrań
 • czytanie na głos tekstów i kontrolowanie intonacji
 • nagrywanie własnej wypowiedzi i analizowanie jej przebiegu melodycznego

Dzięki treningowi opanujemy płynną, naturalną intonację oznajmującą, typową dla rodzimych użytkowników języka.

Intonacja pytań ogólnych i szczegółowych

Kolejnym typem zdań, których intonację należy opanować w języku angielskim, są pytania. W ich przypadku na końcu zdania występuje wyraźna zwyżka - głos robi się wyższy.

Jednak inaczej brzmią pytania ogólne (rozpoczynające się np. od what, who, when, where), a inaczej pytania rozpoczynające się od zaimek i przysłówków pytających (np. who, when, what).

Intonacja pytań ogólnych

W pytaniach ogólnych zwyżka intonacyjna przypada na początek zdania, a potem głos stopniowo opada. Brzmi to następująco:

When does the next train leave?

Takie ukształtowanie linii melodycznej pozwala zadawać pytania w uprzejmy, grzeczny sposób, bez narzucania się rozmówcy.

Intonacja pytań szczegółowych

Natomiast w pytaniach szczegółowych melodyka pnie się do góry pod koniec zdania, na kluczowym słowie, od którego zależy odpowiedź.

Who's calling, please?

Tego typu intonacja nadaje pytaniu charakter bardziej bezpośredni i wymagający konkretnej informacji od rozmówcy.

Ćwiczenie obu wzorów intonacji pytań, ogólnych i szczegółowych, pomoże swobodnie i skutecznie zadawać pytania w języku angielskim.

Wymowa trudnych słów angielskich

Nawet zaawansowani użytkownicy języka angielskiego miewają problemy z poprawną wymową niektórych słów. Wynika to zarówno z odmiennej fonetyki języka angielskiego, jak i z pochodzenia tych wyrazów z innych języków.

Do najtrudniejszych pod tym względem należą m.in.:

 • wyrazy zapisywane inaczej niż wymawiane, np. Wednesday
 • zapożyczenia z języków obcych, np. rendezvous
 • nazwiska i nazwy własne, np. Worcestershire

Ich poprawna wymowa wymaga zapamiętania lub sprawdzenia w słowniku. Jednak dzięki systematycznemu powtarzaniu i utrwalaniu trudnych słów, można opanować prawidłową wymowę i używać ich swobodnie w mowie i piśmie.

Podsumowanie

Wymowa angielska jest kluczowym elementem komunikacji w tym języku. Artykuł omawia jej najważniejsze aspekty: wymowę samogłosek i spółgłosek, akcent wyrazowy, intonację różnych typów zdań oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi słowami.

Zaprezentowane zostały typowe problemy Polaków z wymową angielską i konkretne wskazówki, jak je rozwiązać poprzez ćwiczenia ustne i słuchanie nagrań rodzimych użytkowników języka. Artykuł podkreśla, że systematyczność jest kluczem do opanowania poprawnej, zrozumiałej wymowy po angielsku.

Najczęstsze pytania

W języku angielskim jest 20 samogłosek, podczas gdy w polskim tylko 6. Ponadto angielskie samogłoski wymawia się bardziej wyraźnie, bez osłabiania, także w nieakcentowanych sylabach. Trudne bywa też odróżnienie podobnie brzmiących głosek np. krótkiego i długiego "a".

Do trudnych spółgłosek i grup spółgłoskowych w języku angielskim należą m.in. "th", końcówka "-ing", grupy 3 spółgłosek na końcu wyrazu jak w "texts" oraz zbitki ze spółgłoską "r" np. w słowie "dream". Wymagają one precyzyjnej artykulacji i dużo ćwiczeń.

W przeciwieństwie do polskiego, w którym akcent pada najczęściej na przedostatnią sylabę, w angielskim jego rozmieszczenie jest nieregularne. Może padać na pierwszą, ostatnią lub środkową sylabę różnych wyrazów, co trzeba zapamiętać.

W zdaniach oznajmujących intonacja opada pod koniec, zaś w pytaniach - wznosi się, tworząc charakterystyczną zwyżkę. Pytania ogólne mają nieco inną melodię niż pytania szczegółowe, o konkretną informację.

Do trudnych należą wyrazy zapisywane inaczej niż wymawiane (np. "Wednesday"), zapożyczenia z obcych języków (np. "rendezvous") oraz nazwiska i nazwy własne (np. "Worcestershire"). Wymagają one sprawdzenia wymowy w słowniku i przećwiczenia.

5 Podobnych Artykułów

 1. Nauka angielskiego dla dzieci - kursy języka angielskiego online
 2. Architekt Zgierz - projektowanie wnętrz, nowoczesne projekty
 3. Tabela czasów w języku angielskim
 4. Lektor języka niemieckiego - Kursy niemieckiego online
 5. Jak grać na pianinie - nauka gry na pianinie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Agata Matysek
Agata Matysek

Nazywam się Agata. Od zawsze fascynowały mnie języki, ich różnorodność i specyfika. Znam kilka języków na poziomie komunikatywnym, co pozwala mi swobodnie podróżować. Wierzę, że dobra znajomość języków to nie tylko atut zawodowy, ale też sposób na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z ludźmi z różnych kręgów kulturowych.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły