Tabela czasów w języku angielskim

Tabela czasów w języku angielskim
Autor Katarzyna Holewa
Katarzyna Holewa21.02.2024 | 4 min.

Angielski czasy tabela jest nieodłącznym elementem nauki języka angielskiego. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat angielskiej gramatyki w uporządkowany i przejrzysty sposób. Pozwala szybko zorientować się, jak tworzyć i stosować poszczególne czasy, a także zrozumieć różnice między nimi. Dobra znajomość angielskich czasów to klucz do płynnej komunikacji w tym języku.

Kluczowe wnioski:
 • Tabela angielskich czasów pokazuje budowę i użycie każdego z nich.
 • Dzięki niej łatwiej zrozumieć subtelne różnice między czasami.
 • Ułatwia zapamiętanie nieregularnych form czasowników.
 • Jest pomocna w ćwiczeniu poprawnej gramatyki.
 • Przyspiesza naukę konstruowania angielskich zdań.

Jak kształtują się angielskie czasy

Angielskie czasy są nieodłącznym elementem gramatyki języka angielskiego. Określają, kiedy dana czynność ma miejsce w czasie. Dobra znajomość angielskich czasów jest kluczowa, aby poprawnie budować zdania i wyrażać swoje myśli po angielsku.

W języku angielskim wyróżniamy kilka podstawowych czasów gramatycznych: Present Simple (czas teraźniejszy), Past Simple (czas przeszły), Future Simple (czas przyszły) oraz Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły). Każdy z nich ma swoją charakterystyczną budowę i zastosowanie.

Budowa angielskich czasów

Budowa czasów zależy od tego, czy są to czasy proste, czy ciągłe. W przypadku czasów prostych, takich jak Present Simple, Past Simple czy Future Simple, wykorzystuje się odpowiednią formę czasownika posiłkowego to be oraz bezokolicznika (Present Simple, Future Simple) lub czasu przeszłego (Past Simple) czasownika głównego.

Czasy ciągłe, jak Present Continuous, tworzy się natomiast z wykorzystaniem odpowiedniej formy czasownika posiłkowego to be, imiesłowu czynnego (ing) czasownika głównego oraz przysłówka lub określenia czasu.

Różnice między angielskimi czasami gramatycznymi

Mimo, że angielskie czasy gramatyczne różnią się budową, często popełnianym jest błąd mylenia zastosowania poszczególnych z nich. Dlatego tak ważna jest znajomość różnic w ich użyciu.

 • Present Simple opisuje powtarzające się czynności i fakty.
 • Present Continuous dotyczy czynności dziejących się aktualnie.

Rozróżnienie tych dwóch czasów jest kluczowe, aby poprawnie wyrażać myśli i intencje w języku angielskim.

Czytaj więcej: [generate_title] 32 - specyfikajezyka.pl

Przyszłe formy angielskich czasów - zestawienie

Do wyrażenia czynności przyszłych w języku angielskim służą:

Czas gramatyczny Budowa Przykład
Future Simple will + bezokolicznik I will travel to London next year.
Present Continuous to be w czasie Present Simple + imiesłów czynny (ing) I'm travelling to Paris next summer.

Wbrew pozorom, oprócz Future Simple również Present Continuous może posłużyć do wyrażenia czynności przyszłych, które są zaplanowane.

Miniony czas angielski (Past Simple) - zastosowanie

Tabela czasów w języku angielskim

Past Simple jest podstawowym czasem służącym do wyrażania czynności, które wydarzyły się i zostały zakończone w przeszłości. Używamy go, aby opowiadać o wydarzeniach minionych, np. wczorajszym dniu, ostatnich wakacjach czy naszym dzieciństwie.

Past Simple tworzy się z wykorzystaniem czasu przeszłego (druga kolumna) nieregularnych czasowników lub czasowników regularnych z końcówką -ed.

Oto kilka przykładów Past Simple:

 • I finished school in 2009.
 • We went to the cinema last night.
 • She liked her new dress.

Terźniejszy czas angielski (Present Simple) - struktura

Present Simple jest jednym z najczęściej używanych czasów w języku angielskim. Służy do opisywania nawyków, rutynowych czynności oraz ogólnych prawd.

Tworzy się go następująco:

I/you/we/they + bezokolicznik czasownika
He/she/it + 3. forma czasownika (końcówka -s lub -es)

Jest to bardzo prosta struktura. Pamiętać jednak trzeba o dodaniu końcówki "-s" lub "-es" w 3. osobie liczby pojedynczej.

Czas przyszły angielski (Future Simple) - przykłady

Future Simple służy do wyrażania przyszłych czynności oraz przewidywań. Tworzy się go następująco:

will + bezokolicznik czasownika

Oto kilka przykładów Future Simple w zdaniach:

 • I will travel abroad in summer.
 • It will rain tomorrow.
 • We will not go out this evening.

Jak widać, czas ten jest bardzo prosty w użyciu. Wystarczy dodać "will" przed bezokolicznikiem czasownika.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiono bardzo istotny element gramatyki języka angielskiego, jakim jest tabela angielskich czasów. Przedstawiono w nim budowę i zastosowanie podstawowych czasów, takich jak Present Simple, Past Simple czy Future Simple. Pokazano także, jakie są różnice w użyciu poszczególnych angielskich czasów gramatycznych.

Zapoznanie się z informacjami zawartymi w tym tekście z pewnością ułatwi czytelnikom naukę języka angielskiego i lepsze zrozumienie jego gramatyki. Pozwoli uniknąć typowych błędów w konstruowaniu angielskich zdań i pozytywnie wpłynie na poprawność wypowiedzi.

Najczęstsze pytania

Do podstawowych angielskich czasów gramatycznych zaliczamy: Present Simple (czas teraźniejszy), Past Simple (czas przeszły), Future Simple (czas przyszły) oraz Present Continuous (czas teraźniejszy ciągły). Każdy z nich ma charakterystyczną budowę i określone zastosowanie.

Kluczowa różnica między tymi dwoma czasami polega na tym, że Present Simple dotyczy stanów, powtarzających się czynności i ogólnych prawd. Natomiast Present Continuous odnosi się do czynności dziejących się aktualnie, w momencie mówienia.

Budowa Future Simple jest bardzo prosta, ponieważ tworzy się go po prostu poprzez dodanie "will" przed bezokolicznikiem czasownika. Przykład: I will travel (ja będę podróżować).

Past Simple służy przede wszystkim do opisywania zdarzeń, które wydarzyły się i zostały zakończone w przeszłości. Używa się go więc do opowiadania o wczorajszym dniu, ostatnich wakacjach, dzieciństwie itp.

Aby poprawnie budować zdania, należy najpierw poznać strukturę danego czasu gramatycznego (jak np. w przypadku Present Simple), a następnie konsekwentnie ją stosować i łączyć odpowiednie elementy ze sobą.

5 Podobnych Artykułów

 1. Nauka angielskiego dla dzieci - kursy języka angielskiego online
 2. Architekt Zgierz - projektowanie wnętrz, nowoczesne projekty
 3. Akademia Szachowa Gliwice - Szkolenie Szachy
 4. Lektor języka niemieckiego - Kursy niemieckiego online
 5. Jak grać na pianinie - nauka gry na pianinie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Katarzyna Holewa
Katarzyna Holewa

Jestem Kasia, pasjonatka języków obcych. Od dziecka interesowały mnie kultury i języki całego świata. Aktualnie znam biegle angielski i hiszpański. W wolnym czasie uczę się kolejnych języków, np. włoskiego. Uważam, że znajomość języków otwiera nowe możliwości w życiu prywatnym i zawodowym. Jest kluczem do poznawania świata.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły