Studia filologii angielskiej w Katowicach

Studia filologii angielskiej w Katowicach
Autor Agata Matysek
Agata Matysek21.02.2024 | 6 min.

Filologia angielska Katowice to kierunek studiów oferujący szeroką wiedzę z zakresu języka, kultury i literatury angielskiej. Studenci zdobywają umiejętności tłumaczeniowe, redakcyjne oraz glottodydaktyczne przygotowujące do pracy w wielu branżach. Program studiów obejmuje zajęcia praktyczne rozwijające kompetencje językowe niezbędne w międzynarodowym biznesie.

Kluczowe wnioski:
  • Studia oferują wszechstronne przygotowanie w zakresie filologii angielskiej
  • Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy m.in. w tłumaczeniach czy międzynarodowych firmach
  • Program studiów obejmuje zajęcia praktyczne z języka angielskiego
  • Studenci rozwijają umiejętności tłumaczeniowe, redakcyjne i dydaktyczne
  • Uczelnia zapewnia wysoki poziom kształcenia odpowiadający potrzebom rynku pracy

Studia licencjackie filologii angielskiej

Filologia angielska to popularny kierunek studiów, który cieszy się zainteresowaniem wśród maturzystów. Studia licencjackie z filologii angielskiej oferują Katowice oraz wiele innych ośrodków akademickich w Polsce. Trzyletnie studia licencjackie pozwalają zdobyć szeroką wiedzę z zakresu języka, literatury i kultury krajów anglojęzycznych.

Podczas studiów licencjackich studiuje się praktyczną znajomość języka angielskiego, gramatykę, fonetykę i fonologię, a także historię oraz współczesną kulturę krajów anglojęzycznych. Duży nacisk kładzie się na rozwój sprawności językowych – rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Studenci uczą się również tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Studia licencjackie z filologii angielskiej kończą się napisaniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia można kontynuować naukę na studiach magisterskich bądź podjąć pracę.

Program studiów

Program studiów licencjackich filologii angielskiej jest bogaty i obejmuje zajęcia zarówno z zakresu praktycznej znajomości języka, jak i wiedzy teoretycznej. Studenci pogłębiają umiejętności porozumiewania się i rozumienia tekstów w języku angielskim, zdobywają wiedzę o literaturze, historii i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.

Oprócz lektoratów studenci uczęszczają na wykłady i ćwiczenia z takich przedmiotów jak m.in. gramatyka opisowa języka angielskiego, wstęp do językoznawstwa, fonetyka i fonologia języka angielskiego, historia literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, teoria i praktyka tłumaczenia.

Wykładowcy filologii angielskiej

Studia filologii angielskiej w Katowicach prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Są to wykładowcy posiadający stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, specjaliści w dziedzinie literaturoznawstwa, językoznawstwa, translatoryki czy glottodydaktyki.

Wykładowcy filologii angielskiej regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach, programach badawczych i stypendiach zagranicznych. Prowadzą również aktywną działalność naukową – publikują artykuły w prestiżowych czasopismach oraz książki.

Dzięki doświadczeniu kadry dydaktycznej studenci filologii angielskiej mogą liczyć na wysoki poziom kształcenia, zgodny z aktualnym stanem wiedzy i wymaganiami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Współpraca z zagranicą

Uczelnie prowadzące kierunek filologia angielska utrzymują kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Studenci mają możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na studia lub praktyki do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty, Hiszpanii czy Włoch. W ten sposób mogą doskonalić umiejętności językowe i poznać kulturę innych krajów.

Czytaj więcej: [generate_title] 14 - specyfikajezyka.pl

Perspektywy zawodowe po filologii angielskiej

Filologia angielska daje szerokie perspektywy zatrudnienia i możliwość pracy w wielu branżach. Studia pierwszego i drugiego stopnia przygotowują do wykonywania rozmaitych zawodów wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

Najpopularniejsze ścieżki kariery po studiach filologii angielskiej to m.in. nauczyciel języka angielskiego, tłumacz języka angielskiego, redaktor lub korektor tekstów anglojęzycznych, pracownik biura tłumaczeń, specjalista do spraw obsługi klienta zagranicznego w międzynarodowych firmach, a także pracownik branży turystycznej.

Filolodzy angliści są poszukiwani na rynku pracy ze względu na swoje kompetencje językowe oraz wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych. Studia dają możliwość rozwoju zarówno w zawodach humanistycznych, jak i w biznesie czy branży usługowej.

Zarobki po studiach

Wysokość zarobków po studiach filologii angielskiej jest zróżnicowana i uzależniona od wykonywanego zawodu, stażu pracy, posiadanych dodatkowych kwalifikacji oraz rodzaju pracodawcy. Niemniej filolodzy angliści mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie w porównaniu ze średnią krajową.

Stanowisko Przeciętne zarobki
Nauczyciel języka angielskiego 3500-5000 zł netto
Tłumacz języka angielskiego 5000-10 000 zł netto
Pracownik biura tłumaczeń 3500-6000 zł netto

Studia magisterskie filologii angielskiej

Studia filologii angielskiej w Katowicach

Katowice oferują również studia drugiego stopnia z filologii angielskiej. Dwuletnie magisterium jest kontynuacją studiów licencjackich i pozwala pogłębić oraz rozszerzyć wiedzę i umiejętności nabyte na pierwszym stopniu.

Program studiów magisterskich obejmuje zaawansowane przedmioty z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego, lingwistyki, literaturoznawstwa i translatoryki. Studenci wybierają specjalność, w ramach której mogą skoncentrować się na tłumaczeniach, nauczaniu języka angielskiego lub biznesie.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i zdaniem egzaminu. Magisterium z filologii angielskiej otwiera drogę do podjęcia pracy w wymagających profesjach językowych lub kontynuacji kariery naukowej w ramach studiów doktoranckich.

Rekrutacja na filologię angielską

Filologia angielska należy do kierunków cieszących się największą popularnością wśród kandydatów na studia. Uczelnie prowadzą rekrutację w trybie konkursu świadectw dojrzałości (matura), egzaminu wstępnego lub w trybie mieszanym.

W przypadku rekrutacji na podstawie matury, brana jest pod uwagę ocena z języka angielskiego. Niekiedy wymagana jest również ocena z języka polskiego. Próg punktowy jest zróżnicowany w zależności od uczelni i roku akademickiego, jednak zazwyczaj wynosi ok. 60-80% możliwych do uzyskania punktów.

Osoby posiadające maturę międzynarodową lub zagraniczną kwalifikowane są w oparciu o wyniki osiągnięte na tym egzaminie przeliczone na skalę polską. Studia filologii angielskiej cieszą się popularnością także wśród kandydatów z zagranicy.

Podsumowanie

Filologia angielska to popularny kierunek studiów oferowany przez uczelnie w całej Polsce, w tym Katowice. Studia licencjackie i magisterskie dają szeroką wiedzę z zakresu języka, literatury i kultury anglojęzycznej. Program studiów obejmuje zajęcia praktyczne kształcące kompetencje językowe przydatne na rynku pracy.

Filolodzy angliści mają dobre perspektywy zatrudnienia w wielu branżach, m.in. jako nauczyciele, tłumacze, redaktorzy tekstów czy specjaliści obsługi klienta zagranicznego. Uczelnie prowadzące kierunek filologia angielska zapewniają wysoki poziom kształcenia dzięki doświadczonej kadrze dydaktycznej.

Najczęstsze pytania

Podstawowym wymogiem jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Niektóre uczelnie organizują dodatkowe egzaminy sprawdzające kompetencje kandydatów. Ważne są także dobre oceny z języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie lub historii.

Rekrutacja odbywa się przez system IRK. Kandydaci muszą zarejestrować się online, wypełnić ankietę, wybrać preferowaną uczelnię i kierunek. Punkty rekrutacyjne liczone są na podstawie wyników matury z 3 przedmiotów.

Tak, filologia angielska to kierunek, po którym nietrudno znaleźć atrakcyjną pracę. Studenci zdobywają poszukiwane kompetencje językowe i interpersonalne. Mogą pracować m.in. jako nauczyciele, tłumacze, copywriterzy, specjaliści PR.

Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny – studenci uczestniczą w konwersatoriach, ćwiczą pisanie różnych typów tekstów, doskonalą umiejętność mówienia. Wykłady teoretyczne stanowią mniejszą część programu studiów.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Natomiast studia niestacjonarne (zaoczne/wieczorowe) są płatne. Opłata za rok studiów zaocznych filologii wynosi ok. 6 tys. zł na uczelni publicznej.

5 Podobnych Artykułów

  1. Nauka angielskiego dla dzieci - kursy języka angielskiego online
  2. Rysunek wnętrz – architektura i projektowanie
  3. Akademia Szachowa Gliwice - Szkolenie Szachy
  4. Lektor języka niemieckiego - Kursy niemieckiego online
  5. Jak grać na pianinie - nauka gry na pianinie
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Agata Matysek
Agata Matysek

Nazywam się Agata. Od zawsze fascynowały mnie języki, ich różnorodność i specyfika. Znam kilka języków na poziomie komunikatywnym, co pozwala mi swobodnie podróżować. Wierzę, że dobra znajomość języków to nie tylko atut zawodowy, ale też sposób na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z ludźmi z różnych kręgów kulturowych.


 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email